Comunicat després de la Mesa Sectorial per l'estabilització (23 de maig de 2022)

Assemblea telemàtica: Estabilització del personal interí
Dimarts 24 a les 18h. Sala: https://ja.cat/JNvzh
Full 436 USTEC·STES (IAC)Continuem caminant amb força
De fa un any a ara tenim més de 27.500 places d'estabilització
Sol·licituds de no disponibilitat per al curs 2022-2023

09/05/2022 Mesa general de negociació de l’empleat públic de l’administració de la Generalitat (MEPAG)
Acord amb Funció Pública

02/05/22 Grup de treball d'estabilització: oferta d'ocupació d'estabilització, calendari i concurs de mèrits
En quina situació es troba l'estabilització del personal interí?
Resolució de 21 d’abril de 2022, de la directora general deProfessorat i Personal de Centres Públics, per la quals'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de lesdades de les persones que integren la borsa de treball depersonal interí docent per al curs 2022-2023

Comunicat IAC, 20 d’abril de 2022, a la reunió  de la Mesa general de negociació de l’empleat públic de l’administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC)
Adjudicacions de destinacions provisionals. Presentació de sol·licituds per al personal interí: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022
Accés a l'aplicació / Més informació
Proper termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022.
Accés a l'aplicació / Més informació.
Publicat el número d'ordre provisonal de la borsa de treball 2022-2023. Termini per presentar reclamacions: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022, ambdós inclosos
Proper termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: del 22 d’abril al 2 de maig de 2022

BOE: Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero

Reunió sobre l’estabilització amb Funció Pública
Podeu consultar les llistes actualitzades de la borsa arrel del darrer canvi de dades, a l'apartat:  Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials

RESUM DE MESA DE NEGOCIACIÓ DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 5 D’ABRIL DE 2022-04-05
Mesa sobre PTFP i estabilització del professorat interí.
Adjudicacions de destinacions provisonals 2022: Xerrades informatives
Més informació

Mesa Sectorial de Negociació del Ministeri d'Educació i Formació Professional

El darrer dia de nomenaments telemàtics abans de les vacances de Setmana Santa serà el dilluns dia 4 d'abril. Després de Setmana Santa es realitzaran nomenaments telemàtics el dimarts 19 d'abril i el divendres 22 d'abril.
Adjudicacions de destinacions provisionals. Presentació de sol·licituds pel personal de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d'abril. Més informació
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
Obert el període per a la consulta i modificació de les dades de la borsa fins al 28 de març de 2022.  Accés a l'aplicatiu / Més informació

Els dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. Consulteu la franja horària de connexió al web de Departament. Més informació

Assemblees telemàtiques
Propera assemblea el 16 de febrer a les 17.30h
En quina situació es troba l'estabilització del personal interí?

Aquesta segona setmana de febrer hi haurà nomenaments els dies 7, 8, 9 i 11 (cada dia menys dijous)
Full 427 USTEC·STEs (IAC) Objectiu 8%
 
Podeu consultar les llistes de la borsa actualitzades arrel del darrer canvi de dades, a l'apartat:  Persones amb feina i sense de tots els serveis territorials

La setmana del 24 de gener hi haurà nomenaments telemàtics cada dia de dilluns a divendres
Obert el període per a la consulta i modificació de les dades de la borsa fins al 31 de gener de 2022Accés a l'aplicatiu / Més informació

Objectiu 8%

Actualitzades les especialitats obertes a la borsa

Excepcionalment està previst fer nomenaments telemàtics cada dia fins el proper divendres 21 de gener. Més informació

Nova obertura d'inscripció a la borsa: publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent. Presentació de sol·licituds: del 16 de juliol de 2021 i fins al 15 de febrer de 2022. Més informació

EXIGIM LA NEGOCIACIÓ EN PRIMER LLOC DEL CONCURS DE MÈRITS!

Volem negociar prioritàriament el concurs de mèrits!, cal l'estabilització de les persones en frau de llei per temporalitat ara!

Projecte de llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública: una solució a mitges!

Nomenaments telemàtics: Dimecres 15 serà l'últim dia de nomenaments abans de vacances. A partir de divendres 7 de gener (inclòs) hi haurà nomenaments amb el calendari habitual, la incorporació als centres de les persones adjudicades serà el dilluns 10 de gener.
Borsa de treball de personal docent: ja podeu consultar les llistes de la borsa actualitzades arrel del darrer canvi de dades

Dijous, 18 de novembre, a les 18h realitzarem una assemblea telemàtica unitària d'educació sobre l'acord entre ERC, PNB, UP i PSOE. L'assemblea telemàtica tindrà lloc en aquest enllaç: bit.ly/MOBILITZACIONSDIJOUS18
 
Número de visites avui: 1