ATENCIÓ NOVETAT! No caldrà cap motiu per "congelar-se" a la Borsa
Sol·licitud de baixa temporal de la borsa de personal Docent (FINS EL 13 DE JUNY)

 

El Departament d'Ensenyament ha publicat aquesta resolució, apartat 6, on hi diu:

Les persones que vulguin no ser nomenades per a tot el curs 2018-2019 ho han de sol·licitar abans del 13 de juny de 2018 al servei territorial demanat com a preferent o, si escau, al Consorci d'Educació de Barcelona.

Aquesta petició suposarà no participar en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.

Durant del curs 2018-2019, les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent podran demanar no participar en els nomenaments telemàtics mitjançant una aplicació que permetrà autogestionar la disponibilitat.

La no-disponibilitat i la nova disponibilitat tindrà efectes el dia següent de fer la sol·licitud. Fins que s’informi una data de finalització de la no-disponibilitat aquesta estarà vigent.

Número de visites avui: -