MODIFICACIÓ DE CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2019-2020

RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020

Número de visites avui: -