Atur

Per demanar l'atur el termini és de 15 dies hàbils següents a la finalització del contracte (no es tenen en compte els diumenges, ni els festius). Compte! La quantia de la prestació es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

Pots trobar la informació a la web de la USTEC·STES (IAC) on recollim la informació relacionda amb l'ATUR.

 

 


Preguntes freqüents: atur, tràmits per permisos (personal docent). Actualitzat 07/05/2020

Cobrament del juliol. NOVETAT: La formació s’acredita presentant, fins al 31 de DESEMBRE de 2018 el document acreditatiu de la realització de la formació.(NO cal resguard d'inscripció)
Podeu consultar el nomenament de juliol al vostre ATRI
Quan la sentència sigui ferma es podrà reclamar el cobrament del juliol 2016 i els efectes retroactius del  4rt i 5è estadi.
Demanarem al Departament que pagui a tothom sense que calgui reclamar.
 
Número de visites avui: -