Modificació dades borsa

Canvi de dades

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten per al proper curs, que són les que es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022.

Els períodes previstos per a les modificacions de les dades de la borsa són:

  • del 13 al 20 de setembre de 2021
  • del 15 al 22 de novembre de 2021
  • del 24 al 31 de gener de 2022 i
  • del 21 al 28 de març de 2022, i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

 

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s'ha de justificar documentalment, es pot demanar una modificació fora de termini presentant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

 

 

 

Nomenaments telemàtics (8/09/21): Resultat de les adjudicacions
A partir de l’inici del període lectiu, el 13 de setembre, els nomenaments telemàtics es duran a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmanaMés informació
El proper període per a la modificació de les dades de la borsa és: del 13 al 20 de setembre de 2021
Llista provisional del número de barem segons serveis prestats (còmput en anys, mesos i dies).
Modificació de dades de la borsa: Del 21 al 31 de maig de 2021. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d'agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022. Accés a l'aplicatiu.
Publicat el número d'ordre provisonal de la borsa: Termini per presentar reclamacions del 21 al 31 de maig, ambdós inclosos. Més informació.
El proper període per a la modificació de les dades de la borsa és: del 22 al 29 de març de 2021. Consulta i modificació de dades
Entre els mesos de maig i juny s'obrirà un termini per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022.
El proper període per a la modificació de les dades de la borsa és: del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021
Consulta i modificació de dades
El proper període per a les modificacions de les dades de la borsa és: del 16 al 23 de novembre de 2020 
Consulta i modificació de dades
El proper període de modificació de dades de la borsa de personal docent és del 14 al 21 de setembre de 2020.
En aquest enllaç trobareu les persones amb i sense feina de cada SSTT i especialitat: per quin número van
Informació sobre la borsa de personal docent
Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021
Terminis previstos de modificació de dades de la borsa curs 2020-2021
Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021 
Modificació de dades de la borsa de treball docent i autogestió de la disponibilitat. Accés a l'aplicatiu. Del 26 de maig al 4 de juny de 2020.Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.
Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020
Modificació de dades de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu
Del 23 al 30 de març de 2020
Borsa de treball de personal docent:  El proper 15 de març finalitza el termini per presentar la sol·licitud i la documentació justificativa per accedir a la borsa de treball de personal interí docent.
Modificació de dades curs 19/20:
Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que hi consten per al curs 2019-2020, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.
El proper període previst per a la modificació de les dades de la borsa és del 23 al 30 de març de 2020.
Les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta l'1 d'abril de 2019 també poden modificar les dades de la borsa. 

 
Període de modificació de dades: del 24 al 31 de gener
Modificació de dades: del 15 al 22 de novembre de 2019 (ambdós inclosos). Us recordem que les persones inscrites a la "nova borsa" des de l'1 d'abril podreu modificar dades gràcies al requeriment fet a l'administració a demanda d'USTEC·STEs en mesa sectorial
Accés a l'aplicació del Departament d'Educació
MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA: del 25 de març a l'1 d'abril 2019, ambdós inclosos
Modificació de dades de la borsa curs 18/19
Número de visites avui: 59