Modificació dades borsa

Al llarg del curs 2018-2019 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent: 

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s'ha de justificar documentalment, es pot demanar una modificació fora de termini presentant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.

Accés a l'aplicatiu de modificació de dades.

MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA: del 25 de març a l'1 d'abril, ambdós inclosos
Modificació de dades de la borsa curs 18/19