1) Especialitats docents

 

Cos de mestres

Nivell d'educació infantil i primària (escoles, CEE, ZER, I-E, CFA/AFA) 
 
INF Educació infantil
PRI Educació primària
PAN Llengua estrangera: anglès
PFR Llengua estrangera: francès
PMU Música
PEF Educació física
ALL Audició i llenguatge
EES Pedagogia terapèutica

 

Nivell d'educació secundària (primers cursos de l'ESO en instituts i I-E)

GE Ciències socials
CN Ciències de la naturalesa
MA Matemàtiques
LC Llengua catalana i literatura
LE Llengua castellana i literatura
AN Llengua estrangera, anglès
FR Llengua estrangera, francès
EF Educació física
MU Música
DI Educació visual i plàstica
TEC Tecnologia
PSI Pedagogia terapèutica

 

Cossos de catedràtics/ques i de professors/es d'ensenyament secundari

AL Alemany
AN Anglès
AR Aranès
CN Biologia i geologia
CLA Cultura clàssica
DI Dibuix
ECO Economia
EF Educació física
FI Filosofia

FQ Física i química
FR Francès
GE Geografia i història
IT Italià
LE Llengua castellana i literatura
LC Llengua catalana i literatura
MA Matemàtiques
MU Música
PSI Orientació educativa
TEC Tecnologia
501 Administració d'empreses
502 Anàlisi i química industrial
503 Assessoria i processos d'imatge personal
504 Construccions civils i edificació
505 Formació i orientació laboral
506 Hoteleria i turisme
507 Informàtica
508 Intervenció sociocomunitària
509 Navegació i instal·lacions marines
510 Organització i gestió comercial
511 Organització i processos de manteniment de vehicles
512 Organització i projectes de fabricació mecànica
513 Organització i projectes de sistemes energètics
514 Processos de cultiu aqüícola
515 Processos de producció agrària
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics
516 Processos en la indústria alimentària
519 Processos i mitjans de comunicació
522 Processos i productes d'arts gràfiques
523 Processos i productes de fusta i mobles
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell
518 Processos sanitaris
524 Sistemes electrònics
525 Sistemes electrotècnics i automàtics

 

 

Cos de professors/es tècnics/ques de formació professional

601 Cuina i pastisseria
602 Equips electrònics
603 Estètica
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
606 Instal·lacions electrotècniques
607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu
608 Laboratori
609 Manteniment de vehicles
610 Màquines, serveis i producció
611 Mecanització i manteniment de màquines
612 Oficina de projectes de construcció
613 Oficina de projectes de fabricació mecànica
615 Operacions de processos
614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
616 Operacions i equips de producció agrària
617 Patronatge i confecció
618 Perruqueria
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics
620 Procediments sanitaris i assistencials
621 Processos comercials
622 Processos de gestió administrativa
623 Producció en arts gràfiques
624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics
625 Serveis a la comunitat
626 Serveis de restauració
627 Sistemes i aplicacions informàtiques
628 Soldadures
629 Tècniques i procediments d'imatge i so

 

Cossos de catedràtics/ques i de professors/es d'escoles oficials d'idiomes

133 Alemany
193 Anglès
134 Àrab
195 Català
199 Coreà

190 Espanyol
198 Èuscar
192 Francès
191 Grec modern
135 Italià
136 Japonès
197 Neerlandès
137 Portuguès
138 Rus
139 Xinès

 

 

Cossos de catedràtics/ques i de professors/es d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica
707 Dibuix artístic i color
708 Dibuix tècnic
709 Disseny d'interiors
710 Disseny de moda
711 Disseny de producte
712 Disseny gràfic
713 Disseny tèxtil
714 Edició d'art
715 Fotografia
716 Història de l'art
717 Joieria i orfebreria
718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
720 Materials i tecnologia: disseny
721 Mitjans audiovisuals
722 Mitjans informàtics
723 Organització industrial i legislació
724 Vidre
725 Volum

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

802 Brodats i puntes
804 Daurat i policromia
805 Ebenisteria artística
806 Enquadernació artística
807 Esmalts
808 Fotografia i processos de reproducció
809 Modelisme i maquetisme
810 Motlles i reproduccions
811 Musivària
812 Talla de pedra i fusta
813 Tècniques ceràmiques
816 Tècniques d'orfebreria i argenteria
814 Tècniques de gravat i estampació
815 Tècniques de joieria i bijuteria
817 Tècniques de patronatge i confecció
818 Tècniques del metall
819 Tècniques murals
820 Tècniques tèxtils
821 Tècniques vidrieres

 

Llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes

SCO Àmbit de comunicació
SCS Àmbit social
SMA Àmbit científic i tecnològic

 

 

2) Perfils professionals dels llocs específics

DIV Atenció a la diversitat de l'alumnat
IAN Lingüístic en llengua estrangera AICLE (anglès)
IFR Lingüístic en llengua estrangera AICLE (francès)
IIT Lingüístic en llengua estrangera AICLE (italià)
IAL Lingüístic en llengua estrangera AICLE (alemany)
TIC Competència digital docent
GPS Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
LBI Lectura i biblioteca escolar
ISL Immersió i suport lingüístic
EVP Educació visual i plàstica
EGI Metodologies amb enfocament globalitzat

EDP Docència de dues especialitats docents a l'ESO i llocs amb perfil propi segons projecte de centre

 

 

3) Llocs específics temporals

AAP Aula d'acollida (escoles)
ADC Aula d'acollida (instituts)
AIP Aula integral de suport
AIS Aula integral de suport
UEE Suport intensiu a l'escola inclusiva a infantil i primària
UES Suport intensiu a l'escola inclusiva a secundària
ALP Suport intensiu a l'audició i llenguatge a infantil i primària
ALS Suport intensiu a l'audició i llenguatge a secundària
UAL Llengua signes – Suport intensiu a l'audició i llenguatge
SRP CEE proveïdor de serveis i recursos
SRS CEE proveïdor de serveis i recursos
IEF Educació física
IPS Orientació educativa
I05 Formació i orientació laboral
I61 Cuina i pastisseria
I76 Operacions i equips de producció agrària
I81 Processos comercials
I82 Processos de gestió administrativa
I83 Producció en arts gràfiques
I86 Serveis de restauració
PTT/PQP Programa de formació i inserció