Adjudicacions d´estiu

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2019-2020

Consulta de les adjudicacions per centre, especialitat i SSTT

Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

 

Una vegada a l'any i abans que acabi el curs, cal fer una petició de centres on es voldria/podria obtenir un lloc de treball per el curs següent. Aquest procés reb molts noms col·loquials: adjudicacions d'estiu, petició de centres, llista de coles....oficialment es diu ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS AMB EFECTES 1 DE SETEMBRE.

S'ha de conéixer i repassar la normativa que es publica cada any per conéixer les instruccions del procés i els possibles canvis amb normativa de cursos anteriors. El més bàsic que cal saber és:

Termini de presentació de sol·licituds d'interins de les adjudicacions d'estiu: del 17 al 27 de maig.
Termini per presentar sol·licitud d'ADJUDICACIONS provisionals d'estiu 24 de maig al 7 de juny.
Fa 4 anys deiem això, exageràvem?
ATENCIÓ NOVETAT! No caldrà cap motiu per "congelar-se" a la Borsa
Sol·licitud de baixa temporal de la borsa de personal Docent (FINS EL 13 DE JUNY)
TERMINIS IMPORTANTS FINAL DE CURS 17/18.
Terminis per la sol·licitud individual de centres per l'adjudicació d'estiu i propostes de les direccions.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS individuals del Personal interí: del 24 de maig al 7 de junyTorna a ser obligatòria la seva presentació a qui tingui serveis prestats. Mínim 30 peticions per vacant. Mínim 10 peticions per mitja vacants. Es pot optar per una petició o totes dues.