Adjudicacions d´estiu

ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS 2022-2023

 

Una vegada a l'any i abans que acabi el curs, cal fer una petició de centres on es voldria/podria obtenir un lloc de treball per el curs següent. Aquest procés rep molts noms col·loquials: adjudicacions d'estiu, petició de centres, llista de coles....oficialment es diu ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS AMB EFECTES 1 DE SETEMBRE.

S'ha de conéixer i repassar la normativa que es publica cada any per conéixer les instruccions del procés i els possibles canvis amb normativa de cursos anteriors. El més bàsic que cal saber és:

  • El personal interí aquest any ha de fer la petició del 22 d'abril al 2 de maig i queda resolta al mes de juny
  • És un procés voluntari per interins/substituts que han treballat almenys 1 dia (tenen serveis prestats)
  • NO té res a veure amb la Borsa. Es pot fer una petició completament diferent.

 Web amb la informació sobre les Adjudicacions d'estiu.

 

Adjudicacions de destinacions provisionals. Presentació de sol·licituds per al personal interí: del 22 d'abril al 2 de maig de 2022
Accés a l'aplicació / Més informació
Adjudicacions de destinacions provisonals 2022: Xerrades informatives
Més informació
Adjudicacions de destinacions provisionals. Presentació de sol·licituds pel personal de carrera i en pràctiques: del 29 de març al 7 d'abril. Més informació
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/819/2022, de 21 de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU - RESOLUCIÓ DEFINITIVA
* Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
* Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
* Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2021

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU - RESOLUCIÓ PROVISIONAL
Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada

Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2021

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)Reclamacions i desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021
Propostes d'adjudicacions formalitzades per les direccions
USTEC·STEs (IAC) exigeix la retirada del sistema d'entrevistes personals
Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals d'estiu curs 2021. Terminis previstos: Persones interines: del 21 de maig al 31 de maig i personal funcionari de carrera i en pràctiques: de l'1 al 10 de juny. Més informació
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació
USTEC·STEs (IAC) Guanya al TSJC la impugnació de les adjudicacions d'estiu del 2017/18.
ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU - RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
Consulta les adjudicacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada
Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2020

DEPARTAMENT

Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
ADJUDICACIONS PROVISIONALS D'ESTIU
Consulta les adjudicacions provisionals per centre o especialitat (ordenades per municipi)
Consulta les destinacions provisionals per especialitat i servei territorial (ordenades per número de borsa)
Consulta la fitxa del centre (històric) actualitzada
Més informació sobre les adjudicacions d'estiu 2020

DEPARTAMENT
Web del departament - Accés a la consulta (XTEC o usuari temporal) - Accés a la consulta (GICAR)
Termini de reclamacions:
 del 16 al 20 de juliol, ambdós inclosos
Roda de premsa del Departament d'Educació, parlant sobre les contractacions de personal docent i no docent pel curs 2020/2021
USTEC·STEs Adjudicacions d'estiu 2020
  
Informació sobre les adjudicacions d'estiu curs 2020-21Accés a la sol·licitud
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
Educació ordenarà la borsa d'interins segons els serveis prestats de cara a les adjudicacions d'estiu
Adjudicacions d'estiu de destinacions per al curs 2020-2021: es preveu que s'inclogui la participació del personal de la borsa de treball de personal docent (inclòs el personal que ha accedit a la darrera convocatòria d’accés a la  borsa de treball)
ADJUDICACIONS D'ESTIU PER A TOTHOM!
Termini de presentació de sol·licituds d'interins de les adjudicacions d'estiu: del 17 al 27 de maig.
Termini per presentar sol·licitud d'ADJUDICACIONS provisionals d'estiu 24 de maig al 7 de juny.
Fa 4 anys deiem això, exageràvem?
ATENCIÓ NOVETAT! No caldrà cap motiu per "congelar-se" a la Borsa
Sol·licitud de baixa temporal de la borsa de personal Docent (FINS EL 13 DE JUNY)
TERMINIS IMPORTANTS FINAL DE CURS 17/18.
Terminis per la sol·licitud individual de centres per l'adjudicació d'estiu i propostes de les direccions.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS individuals del Personal interí: del 24 de maig al 7 de junyTorna a ser obligatòria la seva presentació a qui tingui serveis prestats. Mínim 30 peticions per vacant. Mínim 10 peticions per mitja vacants. Es pot optar per una petició o totes dues. 
Número de visites avui: 2