Permisos

Els interins poden gaudir, sempre mentre tenen un nomenament vigent, de quasi tots els permisos, llicències i reduccions de jornada que gaudeixen els funcionaris docents. Les excepcions més destacades són la "Llicència d'Assumptes propis" i la "Reducció per interès particular" que són exclusius per funcionaris. Consulteu els permisos i llicències.

 

 

Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2
Número de visites avui: 1