Titulacions/especialitats

Quan t'apuntes a la Borsa, ho fas amb els títols i els estudis que tens. Com que no es passa cap oposició és el Departament d'Ensenyament que decideix amb quina titulació (o grup de titulacions) es pot impartir quina especialitat.

En aquestes aplicacions pots comprovar:


Formació pedagògica per exercir la docència:

 

 

Formació pedagògica del IOC
Número de visites avui: -